Sessiz Seyir 

Sessiz Seyir, dünya duruşumuzu ve kendimizi daha iyi tanımamızı amaçlayan bir keşif yolculuğudur. Sağlıklı ve dengeli bir yaşam, ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarımıza saygı göstererek başlar. Yoğun çalışmaktan çok, endişelerimizin dış dünyayı kontrol etme çabaları bizi daha çok yıpratır. Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Kalite anlayışımızın odak noktası insandır.

Sessiz Seyir, uygulamakta olduğu çalışmaların orijinal prensip, felsefe ve yöntemlerine saygı duyulması ve bu saflığın korunup sürdürülmesine sadık kalmayı kendine prensip edinmiştir. Bizler, bu sistemin basitliğini, tamlığını ve zamanın ötesinde olma özelliğini sürdürme ve kendi kendini iyileştirme mesajını desteklemekteyiz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette bildiğimiz en üst kalite düzeyini hedef alırız.

Amacımız, yaratılmış olana saygımızın bir sonucu olarak, kuruluşumuzun, toplumun bilinçlenmesi konusunda hizmet verme geleneğini sürdürmektir. Kaynaklarımızı verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimizdir.
Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı, dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.

Hedefimiz; tasarrufumuz altında bulunan arazilerde doğal olarak yabanıl ortamında var olan hem bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin hem de Bach Çiçeklerinin üretim ve eğitimlerine yönelik çalışmalarımızı sürdürmek ve gelecek nesillere aktarımda bulunmaktır.

Sessiz Seyir ekibi olarak, yolculuğunuzda size destek olacak çeşitli programları bir araya getirdik. Amacımız, dışarıya bağımlı olmadan, sizin kendi gücünüze olan güvenin sağlanmasıyla özgürleşmenizdir.

Sessiz Seyir Faliyet Alanları

Eğitim Programları

Mucizeler Kursu aracılığıyla kendi varlığınızı derinlemesine keşfedebilir ve Bach Çiçekleri’nin farklı seviyelerdeki eğitimleriyle doğanın bize sunduğu sade ve basit iyileştirme yöntemini öğrenebilirsiniz.

Bach Remedilerinin Yapımı

En güçlü remediler, doğal dengenin korunduğu yerlerden çıkmaktadır. Edward Bach’ın orijinal yöntemi ile remedileri, kendiliğinden doğal olarak yetiştikleri ortamlardaki bitkilerden elde ettiğimiz ana tentürlerden hazırlamaktayız.

Tıbbi & Aromatik Bitki ve Bitkisel Üretimi

Tasarrufumuzdaki doğal ortamında yetişen türlerden elde ettiğimiz çeşitli ürünleri mevsimine göre paylaşıyoruz.

Sessiz Seyir

Mucizeler Kursu

Bach Çiçekleri

Eğitimler

Mucizeler Kursu Eğitimleri

Bach Çiçekleri Uzmanlık Eğitimleri

İletişim

info@sessizseyir.com

İzmir – Güzelbahçe

Medya
Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.