Bach Remedileri 

Dr Edward Bach

Dr. Edward Bach’in 1928-32 yılları arasında ilk 12 remediyi buldu. 1933 yılında kaleme aldığı “Oniki Şifacı” kitabı 1936 yılında “tamamlanmış bir sistem” olarak ifade ettiği şekli ile, “Oniki Şifacı ve Diğer Remediler” başlığıyla yeniden yayınlanmıştır. İngiltere Bach Merkezi tarafından 2011 yılında açıklamalar ilave edilerek son basımı yapılmış olan kitapta, Edward Bach’in kitapta ifade etmiş olduğu şekilde sunuyoruz.

Agrimony

Huzuru seven, tartışmaya veya ağız kavgasına üzülen, şen şakrak, nüktedan kişiler en çok, bırakmayı kabul edecekleri şeyden kaçınırlar. Genellikle sorunları olmasına, zihinsel ya da fiziksel olarak endişeli, huzursuz ve işkence çekmiş olmalarına karşın kaygılarını, mizah güçlerinin ve şakalarının arkasına saklanırlar ve çok iyi arkadaşlar olarak kabul edilirler. Kendilerini canlandırmak ve yaşadıkları sınavlara neşeyle katlanmalarına yardımcı olması için çoğunlukla fazla miktarda alkol ve uyuşturucu alırlar.

Aspen

Açıklaması yapılamayan, nedeni söylenemeyen, bilinmeyen belirsiz korkular…
Hasta, ne olduğunu bilmediği ancak korkunç bir şeyin yaşanacağı endişesiyle dehşete kapılmış olabilir. Bu belirsiz açıklanamaz korkular bizi gece veya gündüz etkisi altına alabilir. Bu tür acı çekenler genellikle sorunlarını başkalarına anlatmaktan çekinirler.

Beech

Bu remedi, çevrelerindeki her şeyde daha fazla iyilik ve güzellik görme ihtiyacını hissedenler içindir. Aynı zamanda da pek çok şey yanlış gibi görünse de içeride yeşeren iyiliği görme yeteneğine sahip olmak isteyenler içindir. Her bir bireyin ve her şeyin kendi nihai mükemmelliği doğrultusunda benimsediği farklı yöntem ve tarza karşı daha hoşgörülü, nazik ve anlayışlı olabilmek için başvurulan bir remedidir.

Centaury

Başkalarına hizmet etme konusunda aşırı heyecanlı, kibar, sessiz ve yumuşak insanlar… Bu kişiler hummalı bir faaliyete girerek güçlerini zorlarlar. İstekleri onları öylesine aşar ki, gönüllü yardımcılardan çok hizmetkarlara dönüşürler. İyi mizaçları onları, kendi paylarına düşen işten daha fazlasını yapmaya yöneltir ve bu şekilde hareket ede ede yaşamdaki kendi vazifelerini ihmal edebilirler.

Cerato

Kendilerine, kendi kararlarını verebilecek kadar güven duymayanlar. Bu kişiler sürekli olarak başkalarından tavsiye alma arayışındadırlar ve çoğunlukla da yanlış yönlendirilirler.

Cherry Plum

Zihnin aşırı yorgunluğuna, mantığın çökmesine, akıl yitirmesine dair korku ve istenmeyen yanlış olduğunu bilinmekle birlikte, bunları yapmaya yönelik düşüce ve dürtü ile en korkutucu ve dehşet verici şeyleri yapma korkusudur.

Chestnut Bud

Tam anlamıyla gözlem ve deneyimlerden tam olarak yararlanmayan ve günlük hayatın derslerini öğrenmek için diğer insanlardan daha uzun süre gerektiren kişiler için kullanılır. Bir deneyim bazı insanlar için yeterli olurken, bu tür insanlar için daha fazlasına, bazen birkaç deneyime ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, üzüntülerine, bir kusuru bir kez öğrenmek için yeterli olacakken, farklı durumlarda aynı hatayı yapmak zorunda kalırlar veya diğerlerinin gözlemi onları o tek hatadan bile kurtarabilirdi.

Chicory

Başkalarının gereksinimlerine çok fazla önem verenler… Bu kişiler, her zaman düzeltilmesi gereken bir şeyler bularak, çocukları, akrabaları ve arkadaşlarıyla aşırı ilgilenme eğiliminde olurlar. Sürekli olarak yanlış buldukları şeyleri düzeltirler ve bunu yapmaktan keyif alırlar. Önemsedikleri kişilerin kendilerine yakın olmalarını arzu ederler.

Clematis

Hayalci, uyuşuk, tam uyanık olmayan, yaşama pek ilgi duymayan kişiler… Sessiz, mevcut durumlarından gerçek anlamda hoşnut olmayan, şimdiki zamanda yaşamaktan ziyade gelecekte yaşayan; ideallerinin gerçekleşeceği, daha mutlu olacağı zamanların umudunda hayalinde bulanlar. Hastalık durumunda, sağlığa kavuşmak için çok az veya hiç çaba göstermezler ve belirli durumlarda daha iyi zamanların veya belki de kaybettikleri bir sevdikleriyle yine buluşma umudu içinde ölümü bile bekleyebilirler.

Crap Apple

Temizliğin, arınmanın remedisidir. Kendileri ile ilgili yeterince temiz olmayan bir şey varmış gibi hissedenler içindir. Çoğunlukla bunun görünürde pek önemi yok gibidir. Diğer vakalarda ise kişilerde, konsantre oldukları şeyle karşılaştırıldığında neredeyse görmezden geldikleri çok daha ciddi bir başka hastalık olabilir. Her iki türde de zihinlerinde çok büyüttükleri tek bir şey vardır ve bu tek şeyden kurtulmak için telaşa girer, huzursuz olurlar. Zihinlerindeki bu şey, onlara göre muhakkak tedavi edilmelidir. Tedavi başarısız olursa ümitsizliğe kapılırlar. Hasta eğer içine, çıkarılması gereken bir zehir girdiğinde inanması için bir nedeni varsa, arındırıcı olan bu remedi onun yaralarını temizler.

Elm

İyi işler ortaya koyan, hayatlarının çağrısını takip eden ve genellikle insanlık yararına önemli bir şeyler yapmayı uman kişiler içindir. Bu kişiler ele aldıkları işin çok zor olduğu ve bir insanın gücünü aştığı duygusuna kapıldıklarında depresyon yaşayabilirler.

Gentian

Cesareti kolayca kırılanlar… Bu kişiler hastayken veya gündelik yaşamlarındaki işleri yaparken iyi bir ilerleme gösterebilirler fakat herhangi küçük bir gecikme veya ilerlemeye bir engel, şüphe uyandırır ve cesaretlerini kırar.

Gorse

Gorse insanları, kendileri için daha fazla şeyin yapılabileceğine dair inancı tamamen yitirmiş olan büyük bir umutsuzluğa sahiptir. İkna edilmeleri veya başkalarını memnun etmek için farklı tedavilere teşebbüs edebilirler, ancak aynı zamanda etrafındakilere rahatlama umudunun çok az olduğunu söyleyerek kendilerini temin ederler.

Heather

Kendi meselelerini başkalarıyla tartışmayı gerekli gördüklerinden, kim olursa olsun daima herhangi birinin yoldaşlığını arayanlar… Bu kişiler, herhangi bir süreliğine yalnız kalmaları gerekirse çok mutsuz olurlar.

Holly

Bu remedi, bazen kıskançlık, haset, intikam, şüphe gibi düşüncelerin saldırısına uğrayanlar; farklı öfke biçimleri içindir. Burada sözü edilen kişiler, çoğunlukla mutsuzluklarının gerçek bir nedeni olmadığında kendi içlerinde çok sıkıntı çekebilirler.

Honeysuckle

Geçmişte yaşayanlar için, belki büyük bir mutluluk zamanı, kaybedilmiş bir arkadaşın anıları veya gerçekleşmemiş hayaller gibi. Onlar, geçmişte yaşadıkları gibi başka bir mutluluk beklemiyorlar.

Hornbeam

Yaşamın kendilerine yüklediği yükü taşıyacak zihinsel ve fiziksel olarak yeterli güce sahip olmadıkları duygusunu hissedenler; genellikle görev ve işlerini tamamlamada başarılı olsalar da gündelik işler onlara başaramayacakları kadar fazla gelebilir. İşlerini kolayca tamamlamadan önce zihinsel veya bedensel olarak bir parça kuvvetlendirilmeye ihtiyaçları olduğuna inanırlar.

Impatients

Düşüncelerinde ve hareketlerinde hızlı olan ve her şeyin tereddütsüz veya gecikmeden yapılmasını isteyen kişiler için kullanılır. Hastalandıklarında hızlı bir iyileşme için endişelenirler. Yavaş kişilere sabır göstermekte zorlanırlar zira bunun yanlış ve zaman kaybı olduğunu düşünürler ve bu gibi insanları her yönden hızlandırmaya çalışırlar. Her şeyi kendi hızlarında yapabilmek için çoğunlukla tek başına çalışmayı ve düşünmeyi tercih ederler.

Larch

Kendilerini çevrelerindeki insanlar kadar iyi veya yetenekli hissetmeyen, başarısız olmayı bekleyen, asla başarı gösteremeyeceği duygusunu taşıyan, dolayısıyla da başarılı olmak için risk almayan vaya yeterince güçlü bir girişimde bulunmayanlar içindir.

Mimulus

Dünyevi şeylerden, hastalıktan, acıdan, kazalardan, yoksulluktan, karanlıktan, yalnız kalmaktan, talihsizlikten korkma. Günlük yaşama dair korkular… Bu korkuları yaşayan kişiler sessizce ve gizlice endişelerine katlanırlar, başkalarına korkularından rahatlıkla bahsetmezler.

Mustard

Tıpkı karanlık ve soğuk bir bulut gölgelemiş ve yaşamın neşesini ve ışığını saklamış gibi kasvet ve hatta çaresizlik dönemlerinden geçen kişilere yönelik remedidir. Bu gibi atakların nedenini söylemek ve açıklamasını yapmak mümkün olmayabilir. Bu koşullarda mutlu veya keyifli olmak neredeyse imkansızdır.

Oak