• Home
  • /Bach Çiçekleri Eğitimleri
   

Uluslararası Bach Eğitim Programı

 “Paracelsus, bitkilerin iyileştirici güçleri hakkındaki derin bilgisini; eski Avrupalı şifalı bitki uzmanlarının ilminden ve Doğu’nun bilgelerinden edinmişti. Ama yararlandığı asıl kaynak, doğanın kendisiydi. Onun «uyumlu benzeşimler» doktrinine göre, bütün bitkiler; yapıları, biçimleri, renkleri ve kokuları aracılığıyla özgül yararlarını insana belli ederler. Onun öğüdüne uyup kırda sessizce oturan ve gözleyen bir doktor, çok geçmeden «çiçeklerin nasıl gezegenlerin devinimlerini izlediklerini; taç yapraklarının ayın evrelerine, güneşin çevrimine ya da uzak yıldızlara yanıt olarak açıldıklarını görecektir.

Paracelsus’un çağdaş bir izleyicisi, Londralı bir doktor, şifalı otlar ve bitkilerle şaşırtıcı başarılar sergilemiştir. Harley sokağındaki muayenehanesini kapatan Dr. Edward Bach, insan sağlığını düzeltmek için daha doğal yollar aramaya koyulmuştur. Günümüz tıbbının tedavi yöntemlerinin hastalara gereksiz yere acı verdiğini ve çoğu zaman yarardan çok zarar doğurduğunu öne süren Dr. Bach; sevecen, kesin ve hem gövdeyi hem de zihni iyileştirecek yöntemler bulmaya azmetmiştir. Kendinden çok önceki Paracelsus ve Goethe gibi, Bach da gerçek bilginin ancak insanın yaşamın doğal ve basit gerçeklerini görüp kabullenebilme yetisiyle kazanılacağına inanmıştır. Ne kadar çok araştırılırsa, her şeyin basitliğinin o kadar çok anlaşılacağını öne sürmüştü Paracelsus. Bu düşünceyi kovalayan Bach, İngiltere kırlarında ve Gal dağlarında, ruhsal ve bedensel sayrılıkları iyileştirme gücünü içerdiklerine inandığı yabanıl çiçekleri aramaya koyuldu. Gövdedeki hastalıkların yalnızca fiziksel nedenlerden değil, ruhsal durumlardan ve rahatsızlıklardan da kaynaklanabileceğinden kuşkusu yoktu..” – Bitkilerin Gizli Yaşamı / Peter Tompkins ve Christopher Bird

Dr. Bach, özenli çalışmaları ve araştırmaları sayesinde kişinin kendi özüyle uyumsuz olmasının, hastalığın kökenindeki neden olduğunu buldu. Bu nedenle sistemin remedileri her zaman için doğal karakterimize, yapımıza ve ruh hâlimize dayanılarak seçilir.

Doğru remedilerin alınması, bir bütün olarak kişinin dengesini yeniden sağlar ve bunun sonucunda vücut, bozulan sağlıkla mücadele etmeye yönelik doğal yeteneğinden yararlanabilir. Remediler, fiziksel alana daha direkt odaklanan tedavi şekilleriyle birlikte iyi çalışır, dolayısıyla kullanıcıların, örneğin fiziksel acı ve rahatsızlıkları rahatlatmak veya enfeksiyonları iyileştirmek ve kanamayı kontrol altına almak için uygun yardımı aramaları gerekmektedir. Bir mide ülserinin fiziksel etkisini kontrol etmek için geçici tedaviler gerekebilir; remediler ise kişinin her şeyden önce ülsere neden olan o endişeyle ilgilenmesine yardımcı olacaktır.

Çok basit bir yöntem geliştirdi Edward Bach ve herkes tarafından her ihtiyaç anında kullanılabilmesi amacıyla insanlara Bach Çiçeklerinin kullanımını anlattı ve öğretti.

Biz de onun ayak izlerinden giderek bu sade ve herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir yöntemi paylaşmak için Türkiye’de  Bach Çiçeklerinin eğitimlerine başladık.

“Ancak başkalarını özgür bıraktığımızda  biz de özgür kalırız ve yalnızca örnek oluşturarak başkalarına da öğretebiliriz”

(We are set free if we set others free, for it is only by example we can teach)

– Dr Edward Bach, 1932

 

1.Seviye Bach Çiçekleri Eğitimi

Dr Edward Bach’ın İngiltere Oxfordshire’da kurduğu Bach Merkezi onaylı 1.Seviye Eğitimi, Bach Uluslararası Eğitim Programı kapsamında sağlam bir temele sahip olunmasını sağlar.

Uzun yıllardır kullanıcısı olsanız dahi, remedileri derinlemesine tanımak ve keşfetmek, günlük hayatınız içerisinde kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için verimli sonuç alabilmenize, onların faydalı ve doğru kullanımlarına fırsat sunacaktır.

2.Seviye için başvurabilmek için 1.Seviye’yi almış olmanız gerekmektedir.

Ayrıca ayda bir düzenlediğimiz “Yuvarlak Masa” Toplantılarımız dünyanın neresinden alınmış olursa olsun tüm 1.Seviyeyi tamamlamış kişilere açıktır. Bach Merkezi – onaylı 2.Seviye Eğitimi, 1.Seviyeyi tamamlamış olanlar için sıradaki adımdır.

 

2.Seviye Bach Çiçekleri Eğitimi

Bach Merkezi – onaylı 2.Seviye Eğitimi, 1.Seviyeyi tamamlamış olanlar için sıradaki adımdır. Bu seviyede, kendiniz ve başkaları için remedi seçiminizde daha derin bir anlayış ve kavrayış imkânı sunulur.

Tip ve değişken ruh halleri ile ikili remedi grupları arasındaki ince farklılıklar eğitimin kapsadığı bazı konulardır.  Ayrıca Dr. Bach’ın yaşam felsefesi hakkındaki bilgilerinizi derinleştirerek yaşamı ele alış biçiminizin nasıl zenginleştiğini keşfedebilirsiniz.

Bu seviyeyi tamamladıktan sonra 3.Seviye- Uzmanlık Eğitimi için başvuruda bulunabilirsiniz. 

 

3.Seviye Bach Çiçekleri Eğitimi- Uzmanlık                             

Bu Eğitim Kimler İçin?

3.Seviye Eğitimi profesyonel Bach uzmanlığı çalışmalarına odaklanır. Öyle ki bu eğitim remedilerle profesyonelce çalışmak isteyenlere yöneliktir. Bach Vakfı Uluslararası Kayıtlı Uzmanı olmak isteyen ve konsültasyon becerilerini geliştirmek isteyen herkese açıktır. 3.Seviye adayları bu seviye için başvurmadan önce mutlaka 1.Seviye ve 2.Seviye Eğitimleri Türkiye veya yurtdışında tamamlamış olmalıdır.

3.Seviyenin Yapısı

Tüm 3.Seviye Eğitimler sınıf içi eğitimin yanı sıra pratisyen adayının özel zamanını ayırmasını gerektiren ve belli bir dönemi kapsayacak olan bireysel çalışmaları da içermektedir. Öğrencilerin sınıf içi eğitim sonrası yazılı olarak tamamlaması gereken bir sınav, sonraki süreçte ise yine çalışmalarını yansıtan bir kayıt günlüğü ve ayrıca bazı makaleler bulunur.

Final ödevi ise Bach Merkezinde veya Merkez tarafından bu amaçla görevlendirilen bir öğretmen tarafından değerlendirilecek olan vaka çalışmalarından oluşur.

3.Seviye ve Kayıtlı Pratisyenlik

Bu seviyenin tümüyle tatmin edici bir şekilde tamamlanmasından sonra öğrenci Bach Vakfı Uluslararası Kayıtlı Pratisyeni (BFRP- Bach Foundation Registered Practitioners) olmak için tek yetkili Bach Merkezine başvuruda bulunabilir. Kayıt, başvuru sahibinin Bach Vakfı Uygulama Kuralları ile çalışmayı kabul etmesi şartına bağlı olarak yapılır. Özellikle, kayıtlı pratisyenler Dr Bach’ın uyguladığı basit konsültasyon yöntemini ve tamamlanmış bir sistem olan 38 remedinin sözsel tanıtılması yoluyla remedi seçimini yapacaklarını taahhüt ederler. Bach Vakfı Kayıtlı Pratisyenleri etkili buldukları herhangi bir remedi markasını kullanabilirler.

3.Seviyenin tamamlanmış olması bir ön koşuldur. Ancak, kayıt edilme ve bunun sonucu olan sertifikanın sunumu tamamıyla Bach Merkezinin takdir hakkıdır.

Eğitimlerimiz planlandıkça bu sayfadan duyurulacaktır.

 1. Seviye Eğitimleri

2. Seviye Eğitimleri

3. Seviye Eğitimleri

Bach Çiçekleri 3. Seviye Eğitimine Giriş

Yer: İzmir – Urla

Bu bir günlük eğitimin amacı,  İngiltere Dr Edward Bach Vakfı – Bach Merkezinin resmi onayı ile Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilmeye başlanacak olan 3. Seviye Bach Uzmanlığı Eğitimi öncesinde;

Bach Çiçekleri aracılığı ile başkalarına ve doğadaki tüm canlı yaşama yardımcı olan ve Bach Çiçekleri 1. ve 2. Seviye Eğitimlerini tamamlamış kişileri 3. Seviye eğitime hazırlamaktır.

En az 12 ve en fazla 18 kişi ile gerçekleştirilecektir.